DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Historie

Facebook

image

K dlouholeté tradici, která sahá až do roku 1932, přispívá i zájem místních obyvatel o sportovní život.  Tento rok byla totiž založena první organizace sdružující sportovce a to SK Všeradice.  Vznikem tohoto spolku se sportovní nadšenci vrhli  do dlouhodobé dráhy úspěchů a neúspěchů s cílem reprezentovat místní talenty. Postupem času SK Všeradice měnil názvy většinou podle toho, kdo nad všeradickým spolkem uzavřel patronát. Do roku 2015 byl náš největší sponzor Durisol, a tak není divu, že klub nesl také jeho jméno. I přesto, že se TJ Durisol Všeradice zaměřil jen na fotbal, čítá přes 120 členů a zahrnuje mužstvo dospělých (Muži A, Muži B), dorostu a žáků. Od roku 2016 byl klub přejmenován na FK Všeradice 1932.


Letopočty:

  • 1932  SK Všeradice
  • 1945  TJ Sokol Všeradice
  • 1958  Sokol Všeradice
  • 1973  TJ Velox Všeradice
  • 2000  TJ Durisol Všeradice
  • 2016  FK Všeradice 1932

Dělnický sportovní klub

            Obec Všeradice leží v pěkném prostředí v severním údolí Brdského pohoří "Hřebenů". Charakter obce byl odedávna zemědělský, takže převážná většina obyvatel se zabývala zemědělskou výrobou a to téměř dvě třetiny a ostatní docházeli do vzdálenějších pracovišť, ponejvíce kamenolomu v Srbsku, Císařského lomu v Koněprusích a později pak také dojížděli  do práce v Praze, Radotíně a Králodvorských železáren. V roce 1932 byl v obci založen sportovní klub, jehož členy se staly převážně dělníci. Začátky tohoto klubu nebyly příliš radostné, protože v obci ani okolí se nenašel žádný mecenáš, který by tomuto druhu sportu fandil, takže finanční prostředky pro vybavení hráčů byly pořizovány pouze z členských příspěvků, ba i samotní hráči si vybavení nakupovali sami ze svých vlastních prostředků, kterých pochopitelně tehdy nikdo neměl nazbyt, protože byl odkázán pouze na výdělek, který nebyl nijak vysoký, zejména pak v období nezaměstnanosti, kdy většina členů tehdejšího sportovního klubu byla bez práce, nebo pracovali pouze sezonně. Poměrně velkým zatížením sportovního klubu bylo placení nájemného ze hřiště, za které se platilo ročně průměrně cca 800,- Kč soukromému vlastníku a výše nájemného byla pohyblivá podle zájmu o zemědělskou půdu, který v té době byl značný a pozemky se pronajímali v dražbě. I na placení takto vysokého nájemného na tehdejší poměry, nestačil příjem vybraný při fotbalových utkáních, ani z příjmu pořádaných zábav a tak členové sportovního klubu často museli skládat mimořádné příspěvky, aby své povinnosti dostáli. Mimo to byly požadovány i škody způsobené na sousedních zemědělských pozemcích a ba i na přilehlých obytných domech. Přesto, že obec vyvlastnila několik ha pozemků, nemělo tehdejší zastupitelstvo obce pochopení pro to, aby sportovnímu klubu přenechalo do užívání obecní pozemek. Teprve v roce 1945 došlo k přidělení pozemku na hřiště TJ Sokol do bezplatného užívání, který přešel do vlastnictví teprve na základě volebního programu MNV, kde byl pozemek v r. 1972 vykoupen a v r. 1973 byla na tomto sportovišti zahájena výstavba šaten a sociálního zařízení, které až dosud bylo nevyhovující, provizorně umístěno v adaptované kůlně. Kopaná v naší obci má již dlouholetou tradici a houževnatostí i vytrvalostí příznivců tohoto sportu, přes veškeré dřívější potíže, se nadšením a obětavostí tento sport udržel do současné doby. Věříme, že tomu tak bude i nadále, a že výsledky budou stále lepší a lepší. 


Stránky byly vytvořeny pomocí: http://websnadno.cz
Seo servis
aktualizováno: 26.07.2021 12:58:26